Mogen wij ons even voorstellen ? 
2003
Wat een grap teweeg kan brengen.
 
    
De muzikale begeleiding.
 2020 
Het jaar van Corona.
 Enkele dames, van de in de wijkaccommodatie
 aanwezige gym club, opperden als grap een 
 zangkoor te willen oprichten.
 
 Deze grap werd echter zo spontaan opgepakt     
 dat men al snel een twintigtal leden bij elkaar 
 had.

 Op 1 september 2003 was de oprichting van een   koor dan ook een feit en wie had ooit kunnen   bedenken dat door deze grap een koor was   ontstaan dat zou uitgroeien tot een volwaardig   gemengd koor. 

De naam
 
 Na de oprichting moest men voor het koor nog 
 een naam bedenken. 
 De thuislocatie "de Bergse Plaat" gelegen aan de   "Binnenschelde" gaf voldoende   inspiratie. Een   naam was dan ook snel gevonden, 

"HET SCHELDE KOOR"
 Wat echter nog ontbrak was een dirigent / 
 muzikaal leider en met het oog op de officiële   opening van de wijk accommodatie, waarvoor 
 het koor gevraagd was een optreden te 
 verzorgen, moest hiervoor een oplossing 
 worden gevonden. 
 

 Er werd contact gezocht met Theo van Leent   waarbij deze als muzikaal leider werd gevraagd.   Theo  wilde, het toen nog prille koor, wel helpen   maar gaf direct aan dat het koor hierna op zoek 
 zou moeten gaan naar een andere dirigent /   muzikaal leider. Het beviel Theo van Leent 
 echter zo goed, dat hij tot op heden, nog steeds 
 als muzikaal leider bij Het Schelde Koor in 
 functie is.

 
 Naast het dirigeren en muzikaal leiden van het 
 koor begeleid Theo van Leent het koor, op zijn   accordeon, ook instrumentaal.

                              2016
 
                      12½ jaar Schelde Koor

 Op 1 april 2016 bestond het koor 12½ jaar. 
 In deze 12½ jaar is het koor uitgegroeid tot 
 een koor dat hun liederen meerstemmig ten   gehore brengt en zelfs werkt met soliste(s) 
 
en solist(en). 
 Deze opzet zorgt ervoor dat het koor zich   onderscheidt van andere koren.
 Ook "Het Schelde Koor" ontkwam niet aan de   malaise die het Corona virus aanrichtte en ook 
 wij moesten begin maart noodgedwongen al 
 onze activiteiten staken. 
 
 Eind juli kreeg het bestuur te horen dat de   accommodatie alwaar wij trouw al 16 jaar 
 onze repetitie avonden hadden niet voldeed 
 aan de nieuw gestelde richtlijnen. Al gauw 
 werd duidelijk dat wij daar niet meer terecht
 konden voor onze repetitie avonden.
 
 Na 17 jaar werd
"Het Schelde Koor" dakloos. 
 

 Begin augustus kregen wij de tip dat er in de   Anthonius Abtkerk in Borgvliet repetitie 
 ruimte was vrijgekomen. Al spoedig hadden 
 wij een optie op deze ruimte en eind augustus 
 is de overeenkomst beklonken.
 

Heden

 Op 2 juli 2021 was het zover. Na een moeilijke   periode van anderhalf jaar en met de nodige   verliezen aan leden is het koor, in de nieuwe   accommodatie, weer van start gegaan met de     repetities. 

 Heden bestaat het koor uit een hechte groep 
 van 21 leden die de liedjes met veel plezier 
 ten gehore brengen. 

 
Wij hopen U snel weer te mogen ontmoeten

 Wij hopen van harte dat wij U, na deze malaise,
 weer snel mogen ontmoeten en wij U met onze   optredens, in o.a. de woonzorgcentra,
 op koren festivals en bij ouderen organisaties, 
 weer mogen verblijden met onze optredens.


Jubileum foto 12,5 jaar "Het Schelde Koor" - september 2013 p/a Rembrandtstraat 52a
Bergen op Zoom - Borgvliet 
E-mail: info@scheldekoor.nl KvK
20114438 
IBAN:
NL16INGB0006026245 
Disclaimer & Privacy Verklaring

Terug naar Google


Copyright 2013 "Zangvereniging Het Schelde Koor" - Bergen op Zoom. All rights reserved