Mogen wij ons even voorstellen ?

2003

2004 

 Wat een grap teweeg kan brengen

De muzikale begeleiding 

 

Begin 2003 opperden enkele dames, van de in de wijk accommodatie aanwezige gym club,  als grap een zangkoor te willen oprichten. Deze grap werd echter zo spontaan opgepakt dat men al snel een twintigtal leden bij elkaar had. 


Op 1 september 2003 was de oprichting van een koor dan ook een feit en wie had ooit kunnen bedenken dat door deze grap een koor was ontstaan dat zou uitgroeien tot een volwaardig gemengd koor.

De naam

Na de oprichting moest men voor het koor nog een naam bedenken. De thuislocatie "de Bergse Plaat" gelegen aan de "Binnenschelde" gaf voldoende inspiratie.  Een naam was dan ook snel gevonden, 

"HET SCHELDE KOOR"

Wat echter nog ontbrak was een dirigent / muzikaal leider en met het oog op de officiële opening van de wijk accommodatie, waarvoor het koor gevraagd was een optreden te verzorgen, moest hiervoor een oplossing worden gevonden. 


Er werd contact gezocht met Theo van Leent waarbij deze als muzikaal leider werd gevraagd. Theo wilde het toen nog prille koor wel helpen maar gaf direct aan dat het koor hierna op zoek zou moeten gaan naar een andere dirigent / muzikaal leider. Het beviel Theo van Leent echter zo goed dat hij tot op heden nog steeds als muzikaal leider bij "Het Schelde Koor" in functie is. 

Naast het dirigeren en muzikaal leiden van het koor begeleidt Theo van Leent het koor, op zijn  accordeon, ook instrumentaal.


Foto:
"Het Schelde Koor" tijdens hun eerste echte optreden (2004)
 
 

           2005

 

 

Foto: "Het Schelde Koor" 13 september 2005

2008

Het eerste lustrum

 


In 2008 werd de eerste mijlpaal voor "Het Schelde Koor" bereikt. 


Vijf jaar Schelde Koor. 

De grap was werkelijkheid geworden en het koor was groter dan ooit.


Dit eerste lustrum werd dan ook groots gevierd. Een optreden in "Het Nationaal Museum van orgel tot pierement" te Utrecht was één van de hoogtepunten van de dag .


Foto (L):

Aankondiging van het lustrumoptreden
Foto (R):
"Het Schelde Koor" tijdens het optreden in het Nationaal Museum

 

2016

12½ jaar Schelde Koor

Op 1 april 2016 bestond het koor 12½ jaar. In deze 12½ jaar is het koor uitgegroeid tot een volwaardig koor dat hun liederen meerstemmig ten gehore brengt en zelfs werkt met soliste(s) en solist(en). Deze opzet zorgt ervoor dat het koor zich onderscheidt van vele andere koren.Foto: Het Schelde Koor (september 2016)  

 2020

De coronajaren en de gevolgen hiervan

In februari 2020 werden de eerste gevallen van corona in Nederland bekend. Een nieuwtje waarbij iedereen zijn schouders ophaalde. Niemand had toen een vermoeden welke impact dit teweeg zou brengen. Ook "Het Schelde Koor" ontkwam niet aan de malaise die het coronavirus aanrichtte en ook wij moesten begin maart 2020 noodgedwongen al onze activiteiten staken. 


Eind juli 2020 kreeg het bestuur te horen dat de accommodatie alwaar wij trouw al 17 jaar onze repetitie avonden hadden niet voldeed aan de nieuw gestelde richtlijnen. Al gauw werd duidelijk dat wij daar niet meer terecht konden voor onze repetitie avonden en ......

Na 17 jaar werd "Het Schelde Koor" dakloos. 

Begin augustus 2020 kregen wij de tip dat er in de Anthonius Abtkerk in Borgvliet een repetitie ruimte was vrijgekomen. Al spoedig hadden wij een optie op deze ruimte en eind augustus 2020 was de overeenkomst beklonken. 


2021

Op 2 juli 2021 was het dan eindelijk zover.

Na een moeilijke periode van anderhalf jaar verplicht nietsdoen en met de nodige verliezen aan leden is het koor, in de nieuwe accommodatie, met alle ongemakken van toen weer van start gegaan met de repetities. 

Het zou echter tot 25 februari 2022 duren alvorens de ongemakken werden opgeheven en het koor weer normaal kon repeteren.

Foto's: "Het Schelde Koor" tijdens de repetities in coronatijd


2022

Het nieuwe normaal

2023

En toen ???

2024

Het heden

Medio 2022 deed het "nieuwe normaal" zijn intreden en kwamen langzaam aan de optredens weer op gang. 

Met spoed werd er een PR actie opgesteld en er werd gepakt wat er maar gepakt kon worden. Al gauw werd duidelijk dat de Corona periode meer kapot had gemaakt dan dat er in de repetitiemiddagen naar buiten was gekomen. 

De wil was er niet meer, het was ongezellig en de kwaliteit was ver benedenmaats. 

Tot overmaat van ramp stapte de secretaris op en kreeg de voorzitter een paar maanden later een hersenbloeding. Hiermee werd het koor bestuurloos en verdween ook het laatste beetje motivatie. De laatste optredens van 2022 liepen dan ook uit op een fiasco. 

Toen in december 2022 het bericht ons bereikte dat één van onze solozangers met spoed was opgenomen en begin januari 2023, geheel onverwacht, kwam te overlijden was de malaise compleet.

Alle, al geboekte optredens, werden gecancelled en een optredenstop werd ingesteld. 

Het koor leek ten dode opgeschreven.


Onder het motto "Wij laten ons het zingen niet verbieden" stond het toenmalig interim bestuur voor een groot dilemma. Wat gingen we doen. Stoppen of  toch doorgaan in de hoop van-.

Er volgde een goed en constructief overleg tussen het interim bestuur en Theo van Leent, onze muzikaal leider. Hierbij gaf Theo aan dat hij voldoende perspectief zag om het koor weer gezond te maken. Het interim bestuur was sceptisch en na overleg met de leden werd er besloten Theo het voordeel van de twijfel te geven en hem de kans te geven een doorstart te maken. 


Een wonder geschiedde. Theo zijn visie kwam uit. De wil om-, de motivatie en zelfs de kwaliteit keerde weer terug. Het koor krabbelde langzaam uit het diepe dal waarin zij was beland en er werd na stemming een nieuw bestuur benoemd.

 

In mei 2023 trad het nieuwe bestuur aan en kreeg "Het Schelde Koor" een aanbod om de repetitiemiddagen te gaan houden in "De Schelp". Hiermee kreeg het koor de kans om terug te keren naar de roots van het ontstaan. "De Bergse Plaat".  Een aanbod wat het koor met beide handen heeft aangenomen.

 

In augustus 2023 werd besloten de optredenstop op te heffen en een nieuwe PR campagne te starten. Een campagne die tot op heden zijn vruchten afwerpt en in november 2023 is het koor dan ook daadwerkelijk weer gestart met optredens. Heden, februari 2024, kunnen we zeggen dat het koor, na inmiddels alweer een aantal goed ontvangen optredens, uit het diepe dal is opgeklommen, de zwarte periode van de afgelopen jaren in de vergetelheid kan worden gestopt en er weer zon gloeit aan de horizon. 

Uiteraard heeft het rampjaar 2023 ook zijn sporen achter gelaten. Als gevolg van ingrijpende veranderingen en een soms impopulaire aanpak zijn er leden gaan lopen. 

Dit was teleurstellend en te verwachten. Op dit moment bestaat het koor uit een hechte groep van 18 leden die de liedjes weer met veel plezier, in o.a. de woonzorgcentra, op koren festivals en bij ouderen organisaties ten gehore willen brengen. 

Wij hopen van harte dat U ons, "Het Schelde Koor" Uw vertrouwen weer schenkt en wij U snel mogen ontmoeten om zodoende U weer te kunnen verblijden met onze optredens. 
Zangvereniging Het Schelde Koor
p/a Princesseplaat 42
4617 LB Bergen op Zoom
 
 zvhsk@proton.me
 
IBAN:
NL16INGB0006026245
 
KvK:
20114438 
 

 
Copyright 2013 
"Zangvereniging Het Schelde Koor"
Bergen op Zoom. 

All rights reserved


Disclaimer & Privacy Verklaring 
 Terug naar Google